سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سیدایدین اژنگ زاد – فوق لیسانس مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان
بهروز ارباب شیرانی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

موضوع ارزیابی عملکرد هم در مباحث مدیریتی و عملی و هم در مباحث اموزشی با اقبال زیادی روبرو گشته است سازمان ها نیاز دارند با پیاده سازی یک سیستم ارزیابی عملکرد استفاده از منابع را هدایت و ارزیابی کنند تا بتواننند مسیر خود برای رسیدن به اهداف مورد نظر را بصورت مناسبتری کنترل و مدیریت کنند. عملکرد یک سازمان متاثر از عملکرد سازمان های دیگر حاضر در زنجیره تامین آن سازمان می باشد لذا اتخاذ اهداف استراتژیک سازمان نیاز به همسویی با استراتژی های دیگر سازمان های زنجیره تامین دارد برای ارزیابی و کنترل هرچه کاراتر یک سازمان باید شاخصهای مربوط به عملکرد زنجیره تامین نیز در سیستم ارزیابی سازمان گنجانده شود و ارتباط بین شاخصهای ارزیابی هریکاز سازمان ها کشف و تاثیرات آن بر یکدیگر ردیابی و اندازه گیری شود. در این مقاله از دو نسل ابزار ارزیابی عملکرد کارت امتیازی متوازن جهت ارزیابی سازمان و همسو کردن سازمان خود با دیگر سازمان های درون زنجیره استفاده می شود.