سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

سیدقوام الدین حسینی – فوق لیسانس سازه دانشگاه امیرکبیر
عباس اکبرپور – فوق دکتری زلزله

چکیده:

مسائل سازه های تعیین کننده ترین مشخصات پروژه های زیرزمینی است این سازه ها نسبت به سازه های روزمینی نکات مبهم بیشتری دارند و بدست آوردن نیروهای وارده و پارامترهای موثر درآن با تقریب زیاد همراه است از طرف دیگر به علت پیچیدگی برآورد برخی از بارهای وارده در آنالیز و طراحی سازه های زیرزمینی مسائل خاصی بوجود می اید دراین مقاله سعی شده است بارهای وارده معرفی و میزان آنها مطابق آیین نامه ها مقالات و تحقیقات جدید و یا توصیه های تجربی ارایه گردد. اثرزلزله درسازه های زیرزمینی سالهاست که مورد بحث محققین می باشد زیرا علاوه بر پارامترهای موثر در زلزله همچون سازه های روزمینی نحوه پاسخ و عملکرد یک سازه مدفون درهنگام زلزله بسیار پیچیده است تعیین شتاب طرح نحوه عملکرد سازه اندرکنش خاک سازه قابلیت شکل پذیری و … نکاتی هستند که دربخش طراحی سازه های زیرزمینی مورد بحث می باشد بررسی کیفی برروی روشهای برآورد نیروهای زلزله به روش انعطاف پذیری وارایه راه حل سادهکه منطبق برتئوری لازم باشد از اهداف این مقاله بوده است.