سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی خواجه پور – کارشناس ارشد مهندسی عمران
مسلم عارف پور – کارشناس ارشد سازه های ابی شرکت مهندسین مشاور ساز اب اهواز

چکیده:

رودخانه ها منابع قابل دسترس و معمولا همیشگی آب هستند رودخانه سردشت شاخه ای از رودخانه کهنک گلال بوده که در بخش سردشت شهرستان دزفول واقع می باشد و از دامنه کوههای سالن سرگیان سرچشمه می گیرد طرح بند آب خام رودخانه سردشت مشتمل بر طراحی و ساخت یک بند انحرافی به همراه تاسیسات جانبی آن در استان خوزستان برروی رودخانه سردشت در فاصله تقریبی ۵۴ کیلومتری شهرستان دزفول می باشد بند انحرافی برای ایجاد تراز آب مورد نیاز در عرض مناسبی از رودخانه ساخته می شود قسمتی از بدنه شامل سازه هایعبور سیلاب سرریز و قسمتی از ان نیز ممکن است از یک خاکریز تشکیل شده باشد ارتفاع یک بند انحراف به ندرت از ۱۱ متر تجاوز می کند سرریز بند انحراف ممکن است دارای دریچه تنظیم و یا بدون دریچه باشد بندانحرافی اخیر فاقد دریچه می باشد در انتها سرریز به حوضچه ارامش ختم می شود دراین تحقیق از مدل ریاضی HEC-RAS4 که از پیشرفته ترین نرم افزارهای موجود می باشد و یکی از محاسن آن توانایی مدل کردن جریان غیرماندگار بصورت تک بعدی می باشد استفاده شده است این سد با هدف تامین هد لازم جهت ابگیری ایستگاه پمپاژ و همچنین تامین آب بخشی از اراضی پایین دست طراحی گردیده است.