سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرهاد روح افزای – دکترای معماری، هیئت علمی و استادیار، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب/تهران ایران
علی زجاجی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری،دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب/تهران ایران

چکیده:

با توجه به تشابه هایی که در برخی انواع خطرات طبیعی و تهدیدات انسان ساز یافت می شود، جهت کاهش خطرپذیری می توان با ارزیابی خطرات بالقوه در هر مکان ، تمهیدات بهینه پدافند غیر عامل را در انواع خطرات و سوانح در نظر گرفت، مانند کاهش خسارات ناشی از زلزله و لرزش موج انفجار بمب. تعامل میان تمهیدات پدافند غیر عامل تهدیدات انسان ساز از یک سو و همپوشانی آن با دیگر خطرات طبیعی مانند زلزله از سوی دیگر، می تواند با آگاهی و آموزش قبل از بحران و تمهیدات بعداز بحران در بنیاد مدیریت بحران می تواند به میزان زیادی از شدت و گستردگی و خسارات و تلفات ناشی از خطرات بکاست.پدافند غیرعامل به مجموعه اقداماتی اطلاق میگردد که مستلزم به کارگیری جنگ افزار نبوده و با اجرای آن میتوان از وارد شدن خسارات مالی به تجهیزات و تاسیسات حیاتی و حساس نظامیو غیرنظامیو تلفات انسانی جلوگیری نموده و یا میزان این خسارات و تلفات را به حداقل ممکن کاهش داد.در شهر شیراز به تناسب نوع و میزان فرسودگی بافت و نوع ارزشهای موجود در شهر، بایدتوجهات لازم به بستر سازی مکانیسمهای دفاع غیر عامل، مورد توجه قرار گیرد .با توجه به کمبود همچنین بنیادی در شیراز و حتی در ناحیه جنوب کشور این مقاله سعی در بیان نیاز به این مهم می باشد.