سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ابراهیم قاسمیان – یزد صفائیه دانشگاه یزد دانشکده علوم پایه گروه فیزیک
قاسم انصاری پور –

چکیده:

دراین مقاله مشخصات یک ترانزیستور اثر میدان نانولوله کربنی نانوجوشی به طول کانال ۵۰nm را مورد مطالعه قرا ر میدهیم برای این منظور با استفاده پارامتر η به عنوان ضریب نانوجوش فراصوتی و به کمک معادله پواسون اصلاح شده پتانسیل درون کانال ترانزیستور و نوارهای انرژی ان را محاسبه می کنیم انگاه براساس ترابرد بالستیک حاملهای بار در نانولوله های کربنی، جریان خروجی از قطعه را به کمک رابطه لاندوور بدست می اوریم. نتایج نشان میدهد که استفاده از فناوری نانوجوش فراصوتی علاوه بر افزایش کارایی قطعه استحکام مکانیکی بهتری را نیز ایجاد می کند.