سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمید حسن پور – دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شاهرود
سکینه اسدی امیری –
علی اکبر پویان –

چکیده:

دراین مقاله روش اتوماتیک جدیدی برای بهبودروشنایی تصویر با تکیه بر اصلاح گاما ارائه شده است در روشهای موجوداصلاح گاما اغلب ضریب گاما بطوریکنواخت در تمام قسمتهای یک تصویر تغییر می یابد از انجایی که تغییرات گاما در تصوی ممکن است بصورت غیرخطی انجام گرفته باشد دراین مقاله اصلاح گاما بصورت محلی انجام میگیرد دراین روش ابتدا تصویر به چند ناحیه سگمنت تقسیم می شود و سپس گاماهای مناسب رای هر ناحیه از تصویر محاسبه می شود در استفاده از این روش برخلاف روشهای موجود چنانچه بخشی از یک تصویر دارای گامای مناسبی باشد تغییر ی در شدت روشنایی آن قسمت انجام نمی گیرد نتایج حاصل ازاین روش برروی تصاویر مختلف نشان میدهد که روش پیشنهادی درمقایسه با سایر روشها دارای عملکرد مناسب تری است.