سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رامین احمدی – برق و کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
نسیم لطیفی ممقانی – برق و کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

چکیده:

شبکه های سیار موردی به شبکه هایی گفته می شود که نودها در آن بصورت مختار و ازادانه حرکت می کنند هر نود دراین شبکه ها به عنوان یکنود و هم به عنوان مسیریاب عمل می کند مسیریابی در پروتکل های این شبکه ها به سه دسته تقسیم می شود اولی مسیریابی پیش گستر، دومی مسیریابی واکنشی، و سومی مسیریابی براساس موقعیت می باشد کنترل ترافیک ایجاد تعادل بار انجام بهترین تلاش برای انتخاب مسیر و گم شدن بسته های روی شبکه از عوامل مهمدراین شبکه های مباشند مادراین مقاله روشی را ارائه میدهیم که بوسیله آن بهترین تلاش برای انتخاب مسیر انجام می شود که موجب تعادل بار و کنترل ترافیک در شبکه و کاهش تعداد بسته های گم شده برروی شبکه و افزایش اطمینان پذیری میسر می گردد.