سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بیژن مولایی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (کارشناسی ارشد مکانیک)
سیروس آقانجفی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (دانشیار)

چکیده:

تبدیل و بازیافت مناسب حرارت اتلافی در خروجی اگزوز موتورهای احتراق داخلی ICEمی تواند تاثیر بسزایی در افزایش بازده ترمودینامیکی سیستم داشته باشد. در این کار، از ترکیب سیکل رانکین آلی ORC و موتور احتراق داخلی بمنظور بهبود بازده استفاده میشود. تحلیل قانون دوم بر پایه یاگزرژی سوخت ورودی به ICE میباشد. هدف از بکار گیری ORC ، صرفه جویی سوخت و افزایش بازده ICE بهمراه کاهش انتشار آلایندههاست. مسائل اقتصادی طرح و جزئیات مفصل ابعاد هر یک از اجزای سیستم در تحقیق حاضر مطرح نبوده و بحث اصلی تحلیل سیکل و عملکرد لازم برای هر یک از اجزا است. بسته به شرایط عملکرد مختلف و درجه تایمینگ تزریق سوخت، بازده قانون دوم در این سیستم ترکیبی، تا حدود 17 % افزایش مییابد. نشان داده شده است که استفاده از مبدل حرارتی با ضریب بازده بالاتر می تواند از طریق دمای نقطه پینچ باعث افزایش بازدهی سیکل ORC گردد. سیال آلی مورد استفاده از دو نوع خشک و مرطوب میباشد که عملکرد هر یک مقایسه شده و نتیجه بهتری برای سیال خشک نشان میدهد. جهت دقت در محاسبات سیکل، از کتابخانه نرم افزار EES استفاده شده است.