سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

خسرو فرداد – گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان
داود مخلصی قنواتی – گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان
مهدی فرداد – گروه سنجش از راه دور GIS دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

امروزه محاسبات نرم بدلیل کاهش هزینه ها و توسعه پذیری اسان بدون صرف هزینه های رایج موردتوجه می باشند انجام محاسبات زیاد در بسیاری از علومکه با پردازش داده های زیاد روبرو هستند که یک نیاز و یک رکن اساسی می باشد محیط محاسباتی گرید بعنوان یک محیط مناسب برای پیاده سازی محاسبات نرم بعلت نداشتن مدیریت متمرکز و قابلیت اتصاف منابع ناهمگن جایگاه ویژه ای دارد محیط گرید دستیابی مستقل از مکان به منابع و خدمات ماشینهایی که از نظر جغرافیا یی توزیع شده اند فراهم می سازد یکی از منابع اساسی برای حمایت از محاسبات مستقل از مکان کشف منابع مورد درخواست کاربر می باشد دراین مقاله روشی برای کشف منابع درمحیط گرید براساس رفتار شبکه های نظیر به نظیر و رفتار طبیعی کلونیمورچگان ارائه می گردد.