سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید مقدم – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان – گروه مهندسی کامپیوتر
احسان نجف زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان – گروه مهندسی کامپیوتر
حامد علیزاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان – گروه مهندسی کامپیوتر
جابر کریم پور – دانشگاه تبریز- گروه علوم کامپیوتر

چکیده:

شبکه های نظیر به نظیر بعنوان یک روش رایج برای به اشتراکگذاری حجم بزرگی از دادهها پدیدار شده است. در واقع می توان گفت که، کارآیی این سیستمها به تکنیکهای مؤثر برای پیدا کردن و بازیابی داده بستگی دارد. اغلب تکنیکهای کنونی مورد استفاده در شبکه های نظیر به نظیر موجود اغلب خیلی ناکارآمد هستند و نیازمند بهینه سازی در روش جستجویشان می باشند.در این مقاله، ابتدا به پروتکل chord اشاه می کنیم که یک سرویس جستجوی توزیع شده است. در اادامه، روش خود را برای بهینه سازی جستجوی این پروتکل توضیح میدهیم و پروتکل جدید را CLTchord مینامیم. در این روش، برای مسیریابی پرسجوها، علاوه بر جدولی انگشتی محلی، از جدول کش مکان نیز استفاده میکنیم؛ هر گره، گرههایی را که در محدودهی جغرافیایی نزدیک به آن قرار دارند را در این جدول ذخیره میکند؛ هر گره، در صورت انجام پرسجوی جدید،ابتدا جدول کش مکان خود را بررسی میکند و در صورت عدم دریافت پاسخ موردنظر، الگوریتم همانند پروتکل chord به کارخود ادامه میدهد. شبیه سازی ما نشان میدهد که این بهینه سازی، سبب بهبود پارامترهای تعداد ایستگاههای پیمایششده توسط پرسجوها و تعداد بسته های ارسالی و تأخیر پرسجوها میشود.