سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رجب علی سراج – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشگاه تربیت مدرس.
امیر عبداله زاده – استاد متالورژی، دانشگاه تربیت مدرس.
امیر رهبرکلیشمی – دانشجوی دکتری مهندسی مواد، دانشگاه تربیت مدرس.

چکیده:

فرایند همزن اصطکاکی روشی نسبتا جدید برای بهبود خواص سطح است که با استفاده از یک ابزار غیر مصرفی و در حالت جامد ریزساختار سطحی را بهبود میبخشد. در این مطالعه، پوششی از جنس 80sprasteel با ضخامتهایمختلف با استفاده از فرایند پاشش شعله روی صفحهای از جنس فولاد 52100 پوشش داده شد و سپس فرایند همزن اصطکاکی با سرعت دورانی800rpmو سرعت طولی30mm.min-1روی سطح انجام گرفت. نتایج آزمایشهای ریز سختیسنجی، سایش و بررسی ریزساختار نشان داد که به دلیل اختلاط کامل پوشش و بستر در حین فرایند و همچنین کاهش تخلخل و تغییرات ریزساختار، خواص سطحی بهبود یافت و مقاومت سایشی نمونه افزایش پیدا کرد