سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جعفر امیری – دانشگاه فنی و حرفه ای تبریز
عزیز حنیفی – دانشگاه پیام نور تبریز
بهمن سلطانی نسب – دانشگاه آزاد قزوین

چکیده:

جمع اوری داده در شبکه های حسگر بی سیم مستلزم مصرف انرژی است. بدلیل محد.دیت انرزی گره ها ، بهره وری انرژی باید به عنوان یک هدف کلیدی مدنظر قرار گیرد. از این رو کلاستر بندی یک روش مناسب در مدیریت مصرف انرزی ، مرود استفاده قرار می گیرد. برای این منظور الگوریتم LEACH به عنوان روش پایه مود توجه قرار گرفته است. این الکوریتم از روش کلاستربندی توزیع شده برای جمع آوری داده ها و تجمیع آنها استفاده می کند. در LEACH-C کلاستر بندی را به صورت متمرکز انجام می شود. در روش LEACH-CE تعیین انرژی گره ها در دو دوره اول جمع آوری می شود و دوره های بعدی با استفاده از دوره های قبلی تخمین زده می شود. وجود داده های همبسته زمانی در همه این روشها موجب اتلاف انرزی می شود. روش TINA و بهبود آن برای عدم ارسال داده های همبسته مطرح شده است. این روشها خطای گزارش دهی دارند. در این مقاله ایدهعدم ارسال داده های همبسته زمانی گره ها با استفاده از سری های زمانی مطرح شده است. همچنین مدلی جهت تخمین انرزی باقیمانده گره ها توسط ایستگاه پایه ارائه شده است. در نهایت روشی برای آگاهی ایستگاه پایه از تعداد داده های همبسته هر گره برای تخمین دقیقتر انرژی پیشنهاد شده است. نتایج ارزیابی نشان می دهد که روش پیشنهادی کارایی بهتری از نظر میزان مصرف انرژی و طول عمر شبکه نسبت به روشهای مشابه دارد.