سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: هفتمین کنفرانس نیروگاه های برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن قنبری – شرکت برق منطقه ای تهران
محمد جزینی – شرکت برق منطقه ای تهران
مهدی جزینی – شرکت برق منطقه ای تهران
مسعود سرپاک – شرکت برق منطقه ای تهران

چکیده:

شبکه های نوین صنعت برق به عنوان شبکه های یکپارچه برق و مخابرات طراحی و توسعه می یابند. هدف از نگارش این مقاله، تبیین اصول وراهبردهای نوین حفاظت الکترومغناطیس مراکز کنترل نیروگاه می باشد.نظر به اهمیت استراتژیک مراکز کنترل نیروگاه و نیز متمرکز بودن کلیهسرویس های آن ها بر روی سیستم های رایانه ای و نرم افزاری، هرگونه اختلال در عملکرد آنها می تواند صدمات جبران ناپذیری به شبکه های قدرت وارد نموده که با توجه به حساسیت بسیار بالای برخی از تههیزات مخابراتی می بایست توجهی خاص در تمامی ابعاد به آنها شود. از آنها که شبکه برق ایران بسیار گسترده بوده در صورت بروز تهدید ، امکان هدف قرار دادن مراکز کنترل نیروگاهی بواسطه بد افزار ها و کلیه مختل کننده ها، جهت اختلال در کنترل شبکه نیروگاهی خواهد بود ،لذا در این مقاله سعی شده تا نقش و جایگاه حفاظت الکترومغناطیس تبیین گردیده و اهداف مطلوب در راستای نیل به این چشم انداز در این حوزه ارائه گردد.