سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید محمدصادق – پژوهشگاه نیرو – شرکت برق منطقه ای آذربایجان تهران – ایران
سیدمحسن مرجانمهر – پژوهشگاه نیرو – شرکت برق منطقه ای آذربایجان تهران – ایران
محمدجواد آسمانی – پژوهشگاه نیرو – شرکت برق منطقه ای آذربایجان تهران – ایران

چکیده:

تنظیم و هماهنگی رله های یک شبکه قدرت باید همراه با بررسی رفتار آن در حالت کار عادی و در حالت بروز خطا و در شرایط مختلف صورت گیرد . نتایج چنین مطالعاتی برای شبکه های مختلف می توانند ویژگیهای متفاوت و حتی در مواردی منحصر به فرد را آشکار سازد . در این مقاله ضمن تشریح نرم افزار تهیه شده هماهنگی رله های جریان زیاد در چند سطح ولتاژ و ارائه لزوم در نظر گرفتن سطوح ولتاژ مختلف در تنظیم رله های جریان زیاد ( در نظر گرفتن اثر ترانسفور ماتور های قدرت و … ) ، مسائل کاربردی مهمی که در خلال اجرای پروژه هماهنگی رله های جریانی در شبکه آذربایجان پیش آمده است نیز مطرح شده است