سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سارا صادقی دهکردی – دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

با توجه به تجدید ساختار در سیستمهای قدرت، در این مقاله سیستم مورد مطالعه، یک سیستم قدرت دو ناحیه ای گرمابی به هم پیوسته در نظر گرفته شده است که از طریق یک خط ارتباطی به یکدیگرمتصل شده اند. در این جا، با استفاده از تولید پراکنده، سعی در بهبود عملکرد دینامیکی سیستم، شامل بهبود در تغییرات فرکانس نواحی و توان خط ارتباطی میان نواحی داریم. با استفاده از تولید محلی انرژی می توان بدون متحمل شدن هزینه بالای تعویض خط، افزایش تقاضای ناشی از توسعه و تغییر الگوی مصرف را پاسخ داد. در اینجا تولید پراکنده، یک نیروگاه حرارتی نزدیک به بار ناحیه حرارتی در نظر گرفته شده است. این سیستم قدرت دو ناحیه ای، تحت شرایط خطا در این جا تغییر پله ای بار به میزان 1% قرار گرفته و مدارهای شبیه سازی شده آن ارائه شده اند. نتایج شبیه سازی بیانگر بهبود عملکرد دینامیکی سیستم و کاهش نوسانات فرکانس و توان خط ارتباطی و درنتیجه افزایش حدود پایداری سیستم تجدید ساختار یافته هستند.