سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد هاشم تمدن دار – کارشناس ارشد مکانیک – دانشگاه صنعتی شریف
علی دهقانیان – دانشجوی دکترای کشتی سازی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد یاسر اسدی کیا – کارشناس کشتی سازی – دانشگاه خلیج فارس بوشهر
مهدی ریشهری – کارشناس ارشد مکانیک – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

شناور دلفین شناوری است تندرو که قادر است در وضعی تهای سطحی و یا زیر سطحی حرکت نماید. شکل خط جریانی بدنه که امکان حرکت نرم در زیر آب را به شناور م یدهد به همراه بال ههای جانبی سبب شده است که این نوع شناور از قابلی تهای حرکت و مانور ویژ های برخوردار باشد. این شناور دارای بویانسی استاتیکی مثبت است که باعث شده بتواند به عنوان هر دو شناور هیدروفویل و شناورهای نیمه مغروق عملیات و مانور انجام دهد. تا کنون نمون ههای مختلفی از این شناور با سرعت های مختلف ساخته شده که هرکدام فرم بدنه خاص خود را دارد. در این مقاله طراحی بدنه شناور دلفین با هدف افزایش سرعت آن تا 50 گره انجام شده است. در این راستا، فرم بدنه شناور تغییر داده شده و طراحی بال هها برای آن صورت گرفته است. برنامه نویسی برای محاسبه مقاومت بدنه شناور انجام شده و مقاومت باله ها نیز به طور مجزا توسط نرم افزار حل جریان پتانسیل محاسبه شده است.