سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: هفتمین کنفرانس نیروگاه های برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

منصور مهرآرا – شرکت مدیریت تولید برق قم

چکیده:

در این مقاله ضمن بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد کندانسور و نحوه و میزان تأثیر هر یک از آنها و پتانسیل صرفه جویی ناشیاز رفع اثرات عوامل محدود کننده، با بررسی تطبیقی مطالعات موردی انجام شده در سطح دنیا، راهکارهای اجرایی جهتبهبود عملکرد کندانسور، افزایش توان تولیدی ژنراتور واحد بخار و همچنین کاهش مصرف داخلی ارائه گردیده است.