سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسین دهقان دهنوی – بخش برق_قدرت دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
مسعود رشیدی نژاد – بخش برق_قدرت دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

چکیده:

بازآرایی و تعیین آرایش بهینه در شبکه های توزیع جهت برآورده ساختن اهدافی نظیر کاهش تلفات، رفع تراکم خطوط و بهبود پروفیل ولتاژ مورد استفاده قرار میگیرد. از آنجا که ممکن است ساختار و یا شرایط بهره برداری سیستم به دلیل اضافه شدن خطوط و یا بارهای جدید عوض شود، در این حالت می توان با استفاده از بازآرایی، ساختاری بهینه برای سیستم بدست آورد. در این مقاله ترمیم اتوماتیک سیستمهای توزیع با هدف بهبود قابلیت اطمینان مورد بحث قرار گرفته است. همچنین نقش بازآرایی در پیکربندی مجدد سیستم توزیع جهت انجام ترمیم و ایده آل سازی شرایط سیستم نشان داده شده است. استفاده از سنسورها و پردازشگرهای مرکزی در قالب یک سیستم هوشمند برای تشخیص به موقع محل خطا، جداسازی خطا، و انجام بازآرایی خودکار توسط کلیدهای کنترل از راه دور نیز پیش نهاد شده و در یک مطالعه موردی بررسی شاخص قابلیت اطمینان یک سیستم توزیع، قبل و بعد از خودکار سازی و همچنین سود حاصل از هوشمند سازی شبکه مشخص گردیده است .