سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات اسلامی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بابک دارابی نژاد – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر، گروه مهندسی کامپیوتر، بوشهر، ایران.
سیدجواد میرعابدینی – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، گروه مهندسی کامپیوتر، تهران، ایران.
علی هارون آبادی – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، گروه مهندسی کامپیوتر، تهران، ایران.

چکیده:

درچندسال گذشته به دلیل مشکلات مختلف اقتصادی اجتماعی و مهمتر ازهمه فزونی میزان تقاضا برعرضه همواره بانکهای کشورمشتری مداری و ارکان آن را موردبی توجهی قرارداده اند و نتوانسته اند به نحواحسن ازبازاریابی نوین استفاده نمایند مردم به علت عدم توجه و بهاندادن به نیازها و خواسته هایشان و ارایه خدمات یکسان و مشابه توسط تمامی شعب بانکهای کشور هیچگونه انگیزه ای برای مراجعه به شعب بانکها نداشته اند لذا مشتریان به ناچار به بانکها مراجعه می کنند تا نیازهای ابتدایی خود را برطرف سازند و به تعبیردیگر باید گفت که درحال حاضر این مردم هستند درخدمت بانک ها می باشند نه بانکها درخدمت مردم باتوجه به تغییرات محیطی که پیشرو داریم بانکها بایستی پیشاپیش به تجهیز نمودن خود شناسایی نیازها توقعات مشتریان و همچنین توجه به وضعیت بازار اهمیت قایل شوند زیرا هربانکی بتواند زودتر ازرقبا این نیازها را شناسایی و براورده کند درمیدان رقابت پیروزوسرافراز خواهد بود بنابراین به موازات سرمایه گذاری سنگین شرکت ها و سازمان ها درزمینه ای پایه ریزی دیجیتالی تاسیس همچنین برنامه ریزی تاسیس منابع ERP مدیریت ارتباط با مشتری CRM و مدیریت زنجیره ی تامینSCM حوزه نظارت IT به عنوان یک مسئله ی مهم برای درک به کارگیری موثرIT موردتوجه قرارمیگیرد لذا دراین مقاله سعی برآن است که نقش مدیریت ارتباط با مشتری دربانک کشاورزی بااستفاده ازالگوریتم ژنتیک بررسی و نتایج حاصل ازآن کاملا نسبت به روشهای موجود برتری داشته است