سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

منصور مژدهی –
سیدعبدالرضا موسوی – موسسه آموزشی عالی علامه محدث نوری ایران

چکیده:

بهبود عملکرد زنجیره تامین یکی از موضوعات حیاتی برای کسب مزیتهای رقابتی برای شرکتهاست . این مقاله چارچوبی را با استفاده از رویکرد منظمی برا ی بهبود اجرای شاخص های عملکرد کلیدی KPI در زمینه یک زنجیره تامین پیشنهاد می کند چارچوب پیشنهادی بطور کمی وابسته میان یک مجموعه KPI را تحلیل می کند این چارچوب می تواند هزینه های اجرای قطعی KPI را تعیین نموده و استراتژیهای بهبود عملکرد را برای تصمیم گیرندگان در یک زنجیره تامین پیشنهاد می کند.