سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هژیر قاسم نژاد – دانشگاه شهید باهنر کرمان بخش مهندسی برق
حسین حبیبی فر – دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسین نظام آبادی پور – دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

اتوماتای سلولی سیستم های دینامیکی گسسته ای هستند که قابلیت شبیه سازی ساختارها و پدیده های پیچیده ای را دارند هرسلول براساس قوانین محیطی حاکم و عملکرد همسایه هایش عملکرد بعدی خود را تعیین می کند دراین مقاله روش لبه یابی جدیدی براساس اتوماتای یادگیر سلولی و نظریه اندازه اطلاعات جهت ارایه شده است از مزایای این روش سرعت قابل توجه و پایداری آن در مقابل نویز می باشدنتایج آزمایشها روی تصاویر استاندارد و مقایسه با لبه یابهای متداول عملکرد روش پیشنهادی را تایید میکند.