سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث حسابداری مدیریت در صنعت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدعلی بنی هاشمی – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم و بهره وری عضو باشگاه پژوهشگر

چکیده:

با افزایش خواسته ها و نیازهای مشتریان و پیچیدگی محیط رقابتی سازمان ها اهمیت زنجیره تامین و مدیریت آن اشکار شده است امروزه مدیریت زنجیره تامین به عنوان یکی از مبانی زیرساختی پیاده سازی کسب و کار در دنیا مطرح است دراین میان بهره گیری از رویکردهای نوین بهبود در سازمان های امروزی در بالاترین اولویتهای راهبردی بهبود رقابت و تعالی زنجیره تامین قراردارد دراین مقاله به بررسی مدیریت زنجیره تامین با رویکرد تولید به هنگام پرداخته شده است.