سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد محمدی – پژوهشگاه نیرو
گئورگ قره پتیان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( قطب علمی قدرت )
حسن رستگار – دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( قطب علمی قدرت )

چکیده:

پایداری سیستمهای قدرت از مسائل بسیار مهم در طراحی و بهره برداری از سیستمهای قدرت بشمار می آید، بطوریکه در جهت بهبود آن راه حلهای گوناگونی ارائه شده است . در این مقاله، ضمن مروری بر روشهای موجود روش نوینی ارائه می گردد که به کمک آن می توان پایداری گذرا و دینامیک سیستم قدرت را بهبود بخشید . اساس کار، کاربرد Interphase Power ) IPC Controller. ( ، مجهز به ترانسهای شیفت دهنده فاز استاتیکی استدر این مقاله ضمن معرفی این وسیله، استراتژی کنترلی جدیدی نیز ارائه شده است که به کمک آن و بر مبنای شبیه سازیهای
انجام شده برتری این وسیله حتی بر عنصر پرقدرت FACTS یعنی ) Unified Power Flow Controller ) UPFC نشان داده شده است