سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مصطفی صدیقی زاده – دانشجوی دوره دکتری قدرت دانشگاه علم و صنعت ایران – نارمک – تهران، شرکت س
حیدرعلی شایانفر – دانشیار گروه قرت دانشگاه علم و صنعت ایران – نارمک – تهران
محسن کلانتر – استادیار گروه قدرت

چکیده:

در این مقاله به بررسی پایداری گذاری اولین نوسان شبکه فارس و بوشهر همراه با دو نوع از ادوات سیستم های انتقال جریان متناوب انعطاف پذیر ) ) Facts پرداخته شده است . در ابتدا با شبیه سازی این شبکه در حالت گذرای الکترومکانیکی، زمان رفع خطای بحرانی و حاشیه پایداری برای اتصال کوتاه سه فاز برروی تمامی شین های این شبکه استخراج شده و به عنوان مبنا در نظر گرفته شده است . سپس در حالت اول با قرار دادن جبران کننده استاتیکی توان راکتیو ) ) SVC بر روی خطوط مؤثر در پایداری گذرای این شبکه، زمان رفع خطای بحرانی همانند حالت قبل استخراج شده است . در حالت دوم یکی دیگر از ادوات Facts یعنی جبران کننده سری کنترل شونده با تریستور ) ) TCSC بر روی خطوط مؤثر قرار داده شده و زمانهای رفع خطا استخراج شده اند و در نهایت در حالت سوم با قرار دادن توامان TCSC و SVC برروی خطوط مؤثر، زمان رفع خطا استخراج شده است . سپس پاسخ زاویه توان ژنراتورهای شبکه بهاین اغتشاش ( اتصال کوتاه سه فاز بر روی خطوط ) برای حالت مبنا و سه حالت بعد شبیه سازی شده اند . در ادامه برای مقایسه میزان بهبود پایداری گذرا، زمان های رفع خطای این سه حالت با حالت مبنا مقایسه شده اند . دیده می شود که میزان بهبود پایداری گدرای و زمان رفع خطای بحرانی از حالت سوم به اول نسبت به حالت مبنا به ترتیب افرایش داشته است .