سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نسرین عزیزی – گروه کامپیوتر واحد زنجان
فرید سیفی – گروه کامپیوتر دانشگاه تبریز

چکیده:

از مسایل چالش برانگیز در شبکه های حسگر بی سیم مساله انرژی و دوره زندگی گره ها است برای افزایش طول عمر گره ها می توان از روش توازن بار در بین گره های شبکه در زمان انتقال داده ها بین گره های منبع و مقصد استفاده کرد. برای این منظور از روشهای مسیریابی چند مسیره استفاده کرد الگوریتم مسیریابی هدایت شده از روشهای مطرح شده در شبکه های حسگر بی سیم است دراین الگوریتم اطلاعات مسیریابی بصورت محلی درداخل گره ها ذخیره می شوند همین امر تشکیل مسیرهای چندگانه مناسب بین گره های مبدا و مقصد را دچار مشکل کرده است دراین مقاله روش خوشه بندی براساس نیاز ODCP جه خوشه بندی و الگوریتم انتشار هدایت شده چند مسیره MDD جهت چندمسیره کردن الگوریتم انتشار هدایت شده پیشنهاد شده است نتایج نشان میدهد که روش ODCP مدت برقراری اتصال را تا دو برابر افزایش میدهد و تعداد بسته های از دست رفته نیز کاهش مییابد.