سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرهاد شهنیا – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق – قدرت دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

چکیده:

الکتریکی قطارهای برقی یکی از مشکلسازترین انواع بارهای الکتریکی شبکه توزیع و دارای نامتعادلی ولتاژ و هارمونیکهاست که موجب اعوجاج در شکل موج جریان و ولتاژ شبکه توزیع انرژی الکتریکی می گردد . برای جبران توان راکتیو و حذف هارمونیکها میتوان از فیلترهای بهبود کیفیت توان استفاده نمود که دارای ساختارها و سیستمهای کنترلی متفاوتی بهمراه مزایا و معایب خود هستند . استفاده از ساختارهای مختلف فیلترهای هیبرید بدلیل دارا بودن همزمان مزایای هر دو نوع فیلتر اکتیو و پسیو بدون وجود معایب آنها می تواند یکی از مناسبترین روشهای بهبود کیفیت توان در سیستمهای توزیع انرژی الکتریکی قطارهای برقی باشد . در این مقاله ابتدا به بررسی اثرات متقابل قطارهای برقی بر سیستمهای توزیع انرژی الکتریکی پرداخته شده و مشکلات کیفیت توان ایجاد شده در این سیستمها مورد بررسی قرار گرفته است . آنگاه ویژگیها و اثرات استفاده از فیلترهای پسیو، اکتیو و هیبرید در سیستمهای توزیع انرژی الکتریکی قطارهای برقی بهمراه شبیه سازیهای انجام شده با نرم افزار PSCAD/EMTDC مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است .