سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

سجاد سلگی – موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی پیام گلپایگان
علی اصغر قدیمی – موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی پیام گلپایگان
علیرضا افشاری مقدم – موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی پیام گلپایگان

چکیده:

انرژی باد به دلیل قرارگیری در دوره رشد سریع پیشرفت تکنولوژی دارای کارآمدی زیادی بوده و از مناسب ترین گزینه های منبع اولیه انرزی می باشد. بزگترین عیب استفاده از انرژی باد متغیر بودن سرعت باد و در پی آن متغیر بودن توان تولیدی توربین های بادی می باشد. ترکیب توربین های بادی با سایر منابع انرژی می تواند سبب افزایش قابلیت اطمینان سیستم تولید توان گشته و انرژی الکتریکی خروجی از سیستم را تقریباً مستقل از زمان نماید. بنابراین برای کاهش عیب ناپایداری ماهیت باد، از سیستم های ذخیره انرژی (ESS) استفاده می شود. یک سیستم ذخیره انرژی (ESS) می تواند در زمان های دیگر قابل استفاده واقع شود که این می تواند با عنوان مدیریت انرژی یا افزایش کیفیت توان باشد. باتری ها مهمترین گزینه برای ذخیره توان تولیدی هستند. امروزه باتریهای جریانی بعنوان یک سیستم نوین برای کارآمدی ذخیره انرژی، بخصوص کاربردشان بعنوان همترازی سطح نیروگاه های تجدید پذیر، پیک سایی، کاهش پیک تولید انرژی و کنترل فرکانس خروجی نیروگاه ها درنظر گرفته می شوند. این پروژه از باتری ریدوکس واندیوم (VRB) جهت ذخیره ساز انرژی استفاده می کند که با اتصال آن به شبکه موجب بهبود کیفیت توان و پایداری سیستم قدرت شده است. جهت افزایش طول عمر این باتری باید از شارژ و دشارژهای پی در پی و کوتاه جلوگیری شود و برای این منظور در این مقاله از ابرخازن موازی با سیستم VRB استفاده شده است و همچنین وجود این ابرخازن باعث بهبود کیفیت توان شده و تولرانس توان خروجی را تا 4 برابر کاهش داده است. نتایج عملکرد رضایت بخش سیستم متصل به توربین بادی با شبیه سازی در نرم افزار متلب آورده شده اند و کارایی این روش به اثبات رسیده است.