سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران – اب
غلامعباس بارانی – استاد دانشکده عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدجواد خانجانی – استاد دانشکده عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

این مقاله سعی در طراحی یک مدل شبکه عصبی – فازی برای بهره برداری بهینه از سدهای چندمنظوره می باشد از انجا که سدها برای اهداف مختلفی طراحی می شوند محاسبه مقدار اب بهینه رها شده با توجه به هرکدام ازاهداف مورد نظر سازندگان طرح مهمترین بخش بهره برداری ازمخزن می باشد میزان اب رها شده به عواملی چون میزان آب ورودی به مخزن، مقدار اب موجود ذخیره شده در مخزن مقدار نیزا پایین دست بستگی دارد که برخی از این مقادیر باید پیش بینی شود تا براسا س مقدار پیش بینی شده در ابتدای دوره بهره برداری تصمیم گیری برای میزان ابی که باید رها شود صورت گیرد با توجه به ماهیت مبهم غیرصریح و احتمالی متغیرهای ورودی یک رویکرد قطعی و مشخص نمی تواند جوابگوی مسئله باشد برای غلبه براین مشکل یکی از رویکردها استفاده از تئوری مجموعه های فازی می باشد