سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی صدسال معماری و شهرسازی ایران معاصر

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمدرضا اخوان عبدالهیان – کارشناس ارشد عمران
وحید حسین زاده – کارشناس ارشد معماری
کیمیا حسینقلی نژاد – کارشناس ارشد معماری

چکیده:

دغدغه پیوند با گذشته و عدم توفیق اساسی دربوجود آوردن یک جریان معماری که بتواند بصورت صحیح درادامه و تکامل تاریخ با ارزش معماری ایران باشد و سهمی رادرمعماری معاصر جهان به خود اختصاص دهد و بتواند سهمی درپیشبرد اهداف و مولفه های بنیادین معماری اصیلی اسلامی ایرانی داشته باشد ضرورت توجه به این مفاهیم و بکارگیری آنها درقالبی نو درجریان معماری امروز ایران را برمی انگیزاند با درک این ضرورت این مساله پیشروی قرارمیگیرد که مبانی مفاهیم و الگوهای بنیادین معماری اسلامی ایرانی کدامند و ایا نمی توان درمعماری معاصر ضمن بکارگیری تکنولوژی نوین درامر ساخت وساز به همان الگوها وفادار ماند و آنها را درجریان فعالیتی خلاق تکامل بخشید بررسی این مولفه ها به همراه ذکر آثار دهه های اخیر با نگرش به معماری اسلامی رهیافتی جهت استفاده سایرمعماران از تجارب ارزنده و بکارگیری الگوها و مفاهیم معماری اسلامی ایرانیدرکالبدی جدید متناسب با هویت فرهنگی و شهری درپهنه نظام اسلامی خواهد بود.