سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

احمدرضا ذهبی – معاونت تولید قطعات پرسی، شرکت ایران خودرو
مهدی حدادی –
حمیدرضا جهانگیری – معاونت تولید قطعات پرسی، شرکت ایران خودرو

چکیده:

امروزه تلاش سازمانهای پیشرو بمنظور مقابله با بحران ها جهت حفظ حیاتشان از یک سو، ظهور جامعه فراصنعتی با حرکت از اقتصاد تولیدی به اقتصاد خدماتی با محوریت دانش بعنوان منبع نوآوری از سوی دیگر و همچنین ایفاء نقش سازنده و فزاینده ساختارهای محوری نظیر دانشگاهها، سازمانهای تحقیقاتی، مراکز رشد و توسعه در سازمانها موید ضرورت پرداختن به پدیده آینده نگری است. نویسندگان در این مقاله با تشریح کامل ابزارسناریونویسی انتظاری که یکی از متدولوژیهای آینده نگاری است نسبت بمعرفی و تبیین مدل مدیریت راهبردی دانش نوآور بعنوان اکسیری برای حفظ حیات سازمانها و همچنین الزامات ساختاری و محتوایی این مدل در سه حوزه استراتژی، فرهنگ و منابع انسانی به تفضیل اهتمام نموده اند. امید آنکه نوشتار حاضر، تسهیل گری برای محققین در امر آینده نگاری باشد.