سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی جریان و آلودگی هوا

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهیار سجادیان – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
علیرضا شیخ الاسلامی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
ناهید سجادیان – استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

کنترل بهینه آلودگی هوای ناشی از حمل ونقل شهری از دغدغه های مهم شهروندان، پژوهشگران و مسئولان شهری می باشد. اما به نظر می رسد که مدهای سفر گوناگون به یکسان بر آلودگی هوا موثر نباشند؛ لذا اینپژوهش به هدف کمک در مدیریت و کنترل بهینه آلودگی هوای ناشی از حمل و نقل شهری با بهره گیری از ضرایب انتشار در راستای ارزیابی و تخمین آلودگی هوا (منوکسید کربن) ناشی از انواع مدهای سفر شهر تهرانبه تحقیق پرداخت. روش تحقیق در این پژوهش از نوع تحلیلی- کاربردی است بر اساس نتایج تحقیق که در قالب جداول،اشکال و محاسبات ارائه گردید،مشخص شد که سیستم های گوناگون حمل و نقل به یکسان برآلودگی هوا موثر نمی باشند. در انتهای پژوهش نیز با بهره گیری از نتایج پژوهش، راهکارهای کاربردی نیز پیشنهاد گردید