سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مسعود هنرمند – قطب علمی اتوماسیون و بهرهبرداری سیستمهای قدرت دانشکده مهندسی برق- دا
علیرضا ذکریا زاده – قطب علمی اتوماسیون و بهرهبرداری سیستمهای قدرت دانشکده مهندسی برق- دا
شهرام جدید – قطب علمی اتوماسیون و بهرهبرداری سیستمهای قدرت دانشکده مهندسی برق- دا

چکیده:

در این مقاله به شبیهسازی و تحلیل عملکرد یک پارکینگ هوشمند جهت شارژ خودروهای الکتریکی هایبرید قابل اتصال به شبکه پرداخته شده است. رویکرد اصلی در بهرهگیری از این پارکینگها کنترل فرآیند شارژ خودروها میباشد تا از این طریق ضمن بهرهمند شدن از مزایای اقتصادی و زیست محیطی این خودروها، از بروز اوج بارهای ناخواسته در شبکه جلوگیری شود. نرم- افزار پارکینگ هوشمند با مطلع شدن از وضعیت شبکه اعم از کم باری، میان باری و پر باری و نیز دریافت سیگنال زمان واقعی قیمت برق از یک سو و پارامترهای شارژ مورد نظر مشتری از سوی دیگر، اقدام به تخصیص توان به شارژر خودروها مینمایند.