سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجید عمید پور – عضو هیئت علمی،تهران -دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -دانشکده مه
جواد محمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد، تهران -دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -دان
مصطفی مافی – دانشجوی دکتری، تهران -دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -دانشکده مه
غلامرضا صالحی – دانشجوی کارشناسی ارشد، تهران -دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -دان

چکیده:

در اثر حاضر تکنولوژی پینج به عنوان ابزاری قوی جهت آنالیز ترمودینامیکی و بهینهسازی فرایندهای شیمایی شناخته شده است. این تکنولوژی مستقیماً توسط موازنه جرم و انرژی فرایند مرکزی، اهداف مربوط به سطح و بار حرارتی شبکه مبدلهای حرارتی را به همراه کمترین میزان مصرف انرژی فرایند تعیین میکند. اما محدودیت اصلی این تکنولوژی، عدم توانایی آن در هدفگذاری سیستمهایی مانند سیتمهای سرماساز است که علاوه بر انرژی حرارتی با توان یا کار محوری نیز سروکار دارند. لذا از آنجا که تکنولوژی پینچ به تنهایی قادر به چنین تحلیلی نمیباشد میبایست از آنالیز اکسرژی نیز استفاده شود تا بتوان با یک ترکیب مناسب از مفاهیم آنالیز پینچ و اکسرژی اهداف ایدهآل مربوط به کار محوری را مستقیماً توسط موازنه جرم و انرژی فرایند مرکزی تعیین نمود. در پژوهش حاضر تکنیک ترکیبی فوق جهت بهینهسازی سیستم سرماساز واحد اولفین یک واحد پتروشیمی به عنوان یک فرایند دما پایین بکار گرفته شده است. بدین صورت که برای دستیابی به حداقل اتلافات اکسرژی در فرایند اصلاحاتی در سطوح سرماساز انجام شده است و مشاهده شد که میزان کار مصرفی کمپرسور به میزان ۲۳/۶ درصد کاهش یافت.