سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد رضا خلقانی – دانشگاه بیرجند
محمد علی شمسی نژاد – دانشگاه بیرجند
کریم بیگی – شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی
رضا شریعتی نسب – دانشگاه بیرجند

چکیده:

دسترسی به برق با کیفیت بالا یکی از اهداف شبکه های الکتریکی است. هر گونه اغتشاش در سیستم های توزیع، باعث ایجاد اختلالاتی در ولتاژ میشود. به منظور جبران این اختلالات بر روی مصرفکنندگان حساس، از ادوات مختلفی استفاده میشود . در این تحقیق از DVR استفاده شده که توانایی مقابله در برابر اثرات تغییرات ولتاژ را ب رای بار حساس دارد . برای تنظیم ضرایب PI از ترکیب الگوریتم اجتماع ذرات بهبود یافته (PSO) چندهدفه با تابع عضویت فازی به منظور بهینهسازی تواما شاخص های THD و SAG ولتاژ بار حساس استفاده شده است که با توجه به شبیهسازی، نتایج خوبی حاصل گردیده است.