سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

مهدی پورهاشمی – سازمان مهندسی و عمران شهر تهران
مجید صادقی – سازمان مهندسی و عمران شهر تهران
مجید طارمی – سازمان مهندسی و عمران شهر تهران
علیرضا عسکرزاده – سازمان مهندسی و عمران شهر تهران

چکیده:

ارائه یک مدل زمینشناسی، تخمین پارامترهای طراحی و انتخاب کلاس حفاری و نگهداری با حداقل کردن ریسک، تامین ایمنی و کاهش هزینه، چالش اصلی فرآیند ساخت تونل در زمینهای نرم است.بنابراین انجام مطالعات کافی، تفسیر، تحلیل و پردازش این دادهها در یک مدل واحد با قابلیت بروز رسانی برای برنامهریزی فرآیند ساخت یک تونل، از اهمیت به سزایی در موفقیت یک پروژه تونلزنیبرخوردار است. از مهمترین مراحل فرآیند ساخت یک تونل، پیشبینی میزان جابجایی محیط تونل و نوع نگهداری براساس شرایط زمین و روش حفاری است . با تغییر روش حفاری، مقدار جابجایی در نقاط اطراف تونل تغییر خواهد کرد. بزرگراه حکیم یکی از بزرگراههای اصلی کلان شهر تهران به 9 طول کیلومتر است که از محل اتصال بزرگراه رسالت و بزرگراه کردستان بعد از تونل رسالت آغاز میشود و در بزرگراه لشگری به پایان می- رسد. غرب این بزرگراه از منطقه پارک جنگلی چیتگر عبور میکند. با توجه به محدودیتهای زیست محیطی، تونل دوقلو حکیم با مقطع حفاری 681 مترمربع و طول 6014 متر به روش NATM / SEM در این منطقه در حال ساخت است. در فاز اولیه طراحی دو کلاس حفاری و نگهداری پیشنهاد شد. طی مراحل حفاری با استفاده از مشاهدات میدانی، نتایج رفتارنگاری و ابزاربندی و بررسی مدلهای زمین- شناسی، رفتار و طبقهبندی زمین، مورد بررسی و بازبینی مجدد قرار گرفت و کلاس حفاری و نگهداری بهینهسازی شد. بهینهسازی طرح باعث شد که در هزینههای ساخت حدود 60 درصد و در زمان حدود 61 درصد صرفهجویی شد.