سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدحسین شمس – جهاد دانشگاهی صنعتی شریف – دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف
محسن کیا – دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف – شرکت موج نیرو
جلال نوری – جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
کوروس حمزه – جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

چکیده:

در سال های اخیر با توجه به این که منابع انرژ ی تجدید ناپذیر رو به اتمام هستند منابع انرژی تجدید پذیر مورد توجه قرار گرفته اند. سیستم های فتوولتائیک یکی از پر مصرف ترین کاربرد انرژی های نو می باشند. با توجه به کاهش روز افزون ذخائر سوخت فسیلی، خطرات ناشی از بکارگیری نیروگاه – های اتمی و قابلیت اطمینان و عملکرد این سیستم ها هر روزه بر تعداد متقاضیان آنها افزوده شده است . بدون شک در آینده ای نه چندان دور سلولهای خورشیدی به عنوان جایگزین مناسب و بی خطر برای سوختهای فسیلی و نیروگاه های اتمی توسط بشر بکار گرفته میشود. در این مقاله به طراحی بهینه نیروگاه خورشیدی با استفاده از روش ازدحام ذرات با فرمولاسیون ساعتی و در نظر گرفتن اثر سایه پنلها به کمک نرمافزار مطلب پرداخته شده است. روش بیان شده برای شهر کرمان ( عرض جغرافیایی 30/3N ) پیاده سازی شده است و نتایج بدست آمده با خروجی نرم افزارهایPVSYST و RETScreen که برای بهینهسازی انرژی پنلهای خورشیدی استفاده میشوند، مقایسه میشود. در پایان آنالیز حساسیت سطح تولید نیروگاه خورشیدی نسبت به آرایش پنل های خورشیدی صورت گرفته است.