سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیده قدیری – پژوهشگاه نیرو ایران
همایون برهمندپور – پژوهشگاه نیرو ایران

چکیده:

امروزه به اهمیت و ارزش حیاتی سوختهای فسیلی و نیز محدودیت اجتناب ناپذیر آن بر همگان معلوم گردیده است، کاهش تلفات در شبکه های برق رسانی و استفاده بهینه و مؤثر از منابع انرژی همواره به عنوان یکی از مهمترین زمینه های تحقیقاتی در صنعت برق مطرح شده است .
یکی از روشهای کاهش تلفات در شبکه های توزیع، که بیشترین سهم تلفات در شبکه های برق رسانی را داراست، تعیین آرایش بهینه شبکه توزیع با استفاده از نقاط مانور آن می باشد که در این مقاله این روش در یک شبکه نمونه پیاده سازی شده است .
در این مقاله ابتدا شبکه نمونه ای جهت انجام مطالعات بهینه سازی توپولوژی شبکه توزیع به منظور دسترسی به کمترین تلفات با استفاده از نقاط مانور معرفی گشته، سپس نرم افزار مناسبی جهت آنالیز شبکه انتخاب گردیده است . آنگاه با استفاده از این نرم افزار شبکه نمونه مدلسازی شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . بدین ترتیب که ابتدا سناریوهایی بر اساس سطوح مختلف بار سالانه بندر بوشهر و نقاط مانور شبکه نمونه تعریف شده و در هر یک از حالات تعریف شده پخش بار در شبکه انجام می شود و تلفات شبکه در هر یک از حالات با یکدیگر مقایسه شده و نهایتاً دستورالعملی جهت کلیدزنی در شبکه با توجه به تغییرات بار ارائه می گردد .