سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مرتضی چراغی – کارشناسی ارشدHSE، دانشگاه تهران
بابک امیدوار – دانشیار ، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
حمیدرضا جعفری – استاد- دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
علی اکبر اسلامی بلده – کارشناس ارشد مهندسی صنایع- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

یکی ازدلایل اهمیت ارزیابی ریسک درمدیریت ایمنی، ایجاداطلاعاتی برای مدیر ایمنی برای انتخاب بهتر اقدامات اصلاحی می باشد. دراین مقاله روشی برای انتخاب بهینه اقدامات اصلاحی ارائه شده است که برطبق آن بعدازشناسایی وارزیابی خطرات، هزینه واثراقدامات اصلاحی برای هرخطر تعیین شده واقدامات اصلاحی براساس اهداف مجموعه (کاهیش هزینه یا افزایش کاهش ریسک) ومحدودیت های موجودرسیستدم انتخاب می گردد. برای ارزیابی خطرات ازروش ۵ عاملی استفاده شده است که نسبت به روش های سنتی ازعوامل بیشتری برای ارزیابی ریسک استفاده می نماید. برای افزایش دقت وکارایی بیشتراز روش های تصمیم گیری چندی معیاره برای اولویت بندی خطرات استفاده شده است. درنهایت برای پیداکردن جواب بهینه مساله، ازروش الگوریتم ژنتیک استفاده شده است.درانتها نیز برای نشان دادن توانمندی الگوریتم معرفی شده ونحوه کاربرد آن ، نتایج الگوریتم دریک مطالعه موردی صنعتی نیزارائه گردیده است.