سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهامت رستمی – کارشناسان ارشد شرکت سنگ آهن گل گهر
اکبر فرزانگان – استادیار دانشکده ی مهندسی معدن -پردیس دانشکده های فنی-دانشگاه تهران
عباس سام – استادیار بخش مهندسی معدن-دانشگاه شهید باهنر کرمان
امیر پرویز مهرانی – کارشناسان ارشد شرکت سنگ آهن گل گهر

چکیده:

انتخاب ابعاد گلوله ارتباط مستقیمی با سختی ماده معدنی و توزیع دانه بندی خوراک ورودی به آسیا دارد. معمولا مواد معدنی نرم تر و ریزتر نسبت به مواد معدنی سخت تر، به گلوله های کوچکتری احتیاج دارند. با افزایش اندازه گلوله ها، تعداد گلوله و د رمنیجه تعداد برخوردارها کم می شود که تاثیر منفی بر کارایی خردایش دارد. در این تحقیق، ابتدا ابعاد بزرگترین گلوله برای حالت بهینه کار آسیا به کمک روابط تجربی محاسبه شد. سپس با چندین مرحله نمونه برداری از مواد ورودی و خروجی آسیا و استفاده از نرم افزار NGOTC تابع انتخاب آسیای نیمه صنعتی محاسبه شد. این نرم افزار توانایی پیش بینی تابع انتخاب، بر اساس ابعاد گلوله را دارد. در این تحقیق تاثیر ابعاد گلوله های مختلف بر تابع انتخاب مورد بررسی قرار گرفت و به استناد نتایج حاصل شده، اندازه بهینه بزرگترین گلوله و توزیع ابعادی گلوله ها به دست آمد نتایج حاصل از تاثیر ابعاد بر تابع انتخاب، نشان داد که در قطر گلوله ۹۰ میلیمتر بیشترین نرخ خردایش ذرات حاصل می شود.