سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نویده صغیری – گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
امین شجاعتمند –
ماشااله عباسی دزفولی –
ستار هاشمی – گروه کامپیوتر دانشگاه شیراز

چکیده:

با رشد سریع داده ها محاسبات توزیع شده و گرید محاسباتی مورد توجه زیادی قرارگرفته است محاسبات پرحجمی که در گرید در طی زمان مشخصی انجام می شود توسط بهترین سوپرکامپیوتر ها قابل انجام نیستند کارایی گرید با استفاده ازا لگوریتم های توازن بار قابل افزایش است هدف الگوریتم های توازن بار استفاده ازتمام منابع موجود در گرید است دراین مقاله از دو الگورتیم هوش دسته جمعی برای ایجاد توازن بار در گرید استفاده شده است یکی از این الگوریتم ها براساس کلونی مورچه ها و دیگری بر اساس الگوریتم PSO می باشد درنهایت با استفاده از شبیه سازGridsim این دو الگوریتم پیاده سازی شده و کارایی آنها با الگوریتم توازن بار به روش random مقایسه شده است.