سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش کشوری سلامت شیر از تولید تا مصرف و اهمیت تغذیه ای آن

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمسعود محمدی – دکترای تخصصی بهداشت و کنترل مواد غذایی دانشگاه شیراز
محمدامین حنیف پور – صنایع شیر ایران، مدیر عامل شرکت شیر پگاه فارس
فریدون پورمفخمی – صنایع شیر ایران، شرکت شیر پگاه فارس
قاسم سیفی – صنایع شیر ایران، شرکت شیر پگاه فارس

چکیده:

فرایند تولید محصولات پودری با استفاده از اسپری درایر به عنوان یکی از بهترین روش های تولید که همراه با کمترین تغییرات در ساختار شیمیایی و فیزیکی محصول خواهد بود. پروسه تولید فراورده های پودری با این روش به نحوی است که می تواند بخوبی در آب حل شده و با حداقل تغییرات قبل از فرایند باشد. کلیه پارامتر های موثر در این تولیدات قابل کنترل بوده که از جمله دمای هوای ورودی، دمای هوای خروجی، بریکس شیر ورودی، بریکس محصول شیر غلیظ شده از اواپراتور، درصد دور فن های ورودی و خروجی درایر که در نهایت تمامی این پارامترها می توانند پارامتر ضریب تبدیل که عبارت است از نرخ تولید یک کیلو گرم شیر خشک از شیر ورودی می باشد را تغییر دهد. کلیه پارامتر ها در تولیدات به در نظر گرفتن هرداده که از میانگین سه تکرار بدست می آید آنالیز و ارزیابی شده اند. نرم افزار آنالیز مورد استفاده از نوع دیزاین اکسپرت ساخت امریکا می باشد. نتایج نشان دادکه با افزایش ماده خشک فلوی ورودی، افزایش ظرفیت جداسازی آب در سیستم اواپراتور و همچنین کاهش دور فن های ورودی به منظور کاهش فرار پودر از سیستم درایر، ضریب تبدیل کاهش و راندمان افزایش می یابد.