سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ناصر نانکلی – دانشجوی کارشناسی ارشد
امین اله معصومی – استادیار گروه ماشینهای کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

اهمیت برداشت ماشینی لوبیا جهت کاستن هزینه تولید ضروری می باشد. بنابراین مورد توجه محققین قرارگرفته است. ماشینی که با هدف حل مشکلی خاص در ارتباط با کشاورزی در یک منطقه برای اولین بار طراحی، ساخته ومورد ارزیابی قرار می گیرد، می بایست به گونه ای طراحی شود که دارای مکانیزمی ساده،کاملاً انعطاف پذیر، با قابلیت اطمینان بالا و در نهایت هزینه تمام شده در مقایسه با موارد مشابه کمتر باشد. با توجه به برداشت ۲ مرحلهایمحصول لوبیا در ایران، نمیتوان از کمباین در برداشت این محصول استفاده نمود. به همین دلیل بهترین دستگاهی که قابلیت کار در این نوع مزارع را داشته باشد دستگاه یونجه چین ۴ چرخ تشخیص داده شد. از طرفی به علتخوابیدگی بوته لوبیا، استفاده از دستگاههای یونجهچین موجود نمیتواند در برداشت این محصول موثر باشد. اینتحقیق روی تغییر کاربردی یک دستگاه یونجهچین ۴ چرخ انجام گرفت به نحوی که بتوان به وسیله آن محصول لوبیا را به صورت ۲ مرحلهای برداشت نمود