سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

نوشین شکوهی – دانشجوی کارشناسی ارشدگروه مهندسی برق،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مازندران،،مازندران،ایران
علی اکبر محمدی – ااستادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت،فارس،ایران
ایرج احمدی – استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه علم وفناوری مازندران، بهشهر

چکیده:

در این مقاله عملکرد روزانه ماکروگرید با استفاده از الگوریتم مرسوم واصلاح شده ی غذایابی باکتری به صورت دو هدفه بهینه سازی می شود.این مسئله بهینه سازی با در نظر گرفتن شاخص های قابلیت اطمینان واقتصادی از قبیل منابع انرژی موجود رایج در منطقه، تقاضای بار، هزینه سوخت، هزینه های محیط زیستی، هزینه های تعمیر و نگهداری ،توابع هدف مورد نظر را بدست می آورد. سیستم مایکروگرید تحت مطالعه شامل انواع مختلف انرژی از قبیل سیستم انرژی بادی، خورشیدی، دیزل ژنراتور، پیل سوختی و میکروتوربین گازی می باشد. از نتایج حاصل، این دو مهم بدست می آید که الگوریتم مورد نظر به خوبی عمل کرده و میتواند توان مطلوب را با در نظر گرفتن توابع هدف اقتصادی و قابلیت اطمینان با توجه به تغییرات زمانی بار به هر کدام از مولد ها بدهد.از طرف دیگر به سودمندی و برتری الگوریتم اصلاح شده ی در مقایسه با الگوریتم مرسوم غذایابی باکتری می توان پی برد.