سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رامین کرمی – تهران دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی مکانیک
محمدرضا انصاری – تهران دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی مکانیک
قارن درستی – تهران دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی مکانیک

چکیده:

کاهش دمای ورودی به کمپرسور و افزایش دمای ورودی به تو ر بین سبب افزایش راندمان و تقویت قدر ت تولیدی توربین گازی میشود همین امر محققین ر ا در سالهای اخی ر برای رسیدن به روشهای بهینه و ارائه راهکارهای مختلف جهت رسیدن به این مطلوب سوق داده است . دو طرح بسیار کارآ شامل سیکل بازیاب (R) و سیکل بازیاب همراه با سرمایش ت ب خیری هوای ورودی به کمپرسو ر (RDEC) میباشد. علاوه بر موارد مذکور افزایش دبی جرم ی (تزریق بخار به خروجی کمپرسو ر ) نیز در بهبو د توان سیکل نقش موثر ی ایفا میکند، که میتوان از سیکل REA به عنوان نمونهای از این دسته نام برد. در این مقاله با مقایسه سیکل RDECEA ، که ترکیبی از روشهای مذکور است، نشان خواهیم داد که استفاده از سیکل RDECEA با مقایسه با انواع مذکور، در افزایش راندمان توربین گازی موثرتر میباشد.