سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

احسان اله اشتهاردیان – استاد مدعو گروه مدیریت ساخت دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت
عباس افشار – استاد دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت
فرهاد شکوئی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت ساخت دانشگاه علم و صنعت
پدرام اسکوئی – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

امروزه در دنیا بخصوص در کشورما سیستم نیلینگ کاربرد فراوانی پیدا کرده است در گودبرداری هاییی که بصورت قائم برداشته می شوند و همچنین در دیوار خاکی سست ازاین سیستم استفاده می شود زمانکمتر دراین پروژه ها اهمیت دارد زیرا هم هزینه کمتر بابت اجاره ساعتی دستگاهها پرداخته می شود و هم به دلیل محدودیت زمانی در نگهداری خاک مسلح محدودیت زمانی سیستم نیلینگ، تر ک خوردگی در ساختمانهای مجاور، شروع فصل بارندگی و … می توان زودتر فونداسیون و دیواره ها را اجرا کرد و از خطر ریزش کاست لذا هدف ازاین مقاله برنامه ریزی بهینه برای دستگاه حفار و خاکبرداری است به نحوی که کمترین زمان بیکاری در دو دستگاه راداشته باشیم و مهمتر اینکه پروژه زودتر به پایان برسد از انجا که جنس خاک در نقاط و عمقهای مختلف متفاوت است و حفره ها نیز عمقهای مختلف دارند و عملکرد دستگاه ها بهم وابسته است می توان با سیستماتیک کردن توالی عملیات درهر نقطه از گود به حداقل زمان اتمام پروژه دست پیدا کرد.