سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مصطفی جعفریان – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی و مدرس دانشکده فنی پروف
کریم جعفریان – کارشناس مهندسی مکانیک-حرارت و سیالات دانشگاه بیرجند
محمد حسین آق خانی – دانشیار گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

سازه های گلخانه ای که از کشورهای اروپایی به کشور ما وارد شده اند اصولا منطبق با شرایط اقلیمی منطقه ای ما نیستند و این عامل باعث هدر رفتن بخش عمده ای از انرژی د رگلخانه ها می شود. سازه ها و پوشش های گلخانه از مهم ترین و اساسی ترین قسمتهای گلخانه هشتند که طراحی آنها بر اساس اصول مهندسی موجب افزایش عمر مفید پوشش ها و نیز کاهش تلفات انرژی و نهایتا تولید محصول با کیفیت و کمیت بالا می شود. این تحقیق با هدف طراحی سیستم گرمایش و تهویه گلخانه ها به بررسی مدل بهینه برای آب و هوای شهر مشهد می پردازد . از انجا که بیشترین میزان گرمای تلف شده در گلخانه از طرق تشعشع انتقال حرارات و عبور گرما از دیواره ها می باشد، طرح گرمای ماکزیمم باید بر اساس درجه حرارتی از درون گلخانه باشد که گیاهان در شب به آن درجه حرارت نیاز دارند. از طرفی به طور طبیعی جریان هوای تولید شده با پدیده ترموسیفون، به حد کفایت د رجه هوای یکنواختی را برای گیاه فراهم نمی کند لذا لازم است که فن هایی برای اینکه هوا را به جریان بیندازد، نصب شود. از آنجایی که به ندرت د رهمه ی زمان ها به ظرفیت بیشینه ای از گرما نیاز است، سیستم گرمازای مرکزی باید در 2 یا 3 ناحیه مختلف قرار گیرند. در این تحقیق، بهترین سیستم برای گلخانه های منطبق با آب و هوای شهر ستان مشهد محاسبه و معرفی می گردد، که در آن برای یک گلخانه نمونه، بار حرارتی انتقال حرارت از دیواره ها، تعداد فن و ظرفیت آنها محاسبه می گردد. نهایتا به کمک نرم افزار فلوانت نحوه ی توزیع دما و سرعت هوا درون سرد خانه به صورت ایده آل مدل می گردد.