سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا الحاق – شرکت نورهان صنایع

چکیده:

یکی از سیستمهای خنک کن مورد استفاده برای نیروگاههای بخاری و سیکل ترکیبی، سیستم خنک کن خشک غیر مستقیم هلر می باشد . با توجه به سابقه طراحی و ساخت این نوع از سیستم خنک کن در کشور و با در نظر گرفتن این مطلب که مناطق وسیعی از کشور ایران را مناطق کم آب و خشک تشکیل می دهد، بررسی و تحقیق در کسب دانش فنی و انتقالکنولوژی سیستم خنک کن هلر در اولویت های صنعت برق کشور قرار گرفته است . سیستم خنک کن کمکی ( پیک کولرها ) یکی از اجزاء سیستم هلر می باشد که می توان از وجود آنها در شرایط خاصی استفاده نمود . بنابراین روشن شدن این مطلب که در طراحی سیستم هلر برای یک نیروگاه خاص از وجود پیک کولرها استفاده برد و یا خیر، نیاز به بررسی و انجام محاسبات لازم برای بهینه سازی کل سیستم دارد . در این مقاله سعی شده است با توجه به امکانات ساخت و شرایط اقتصادی کشور، محاسبات و بررسی های فنی – اقتصادی لازم
صورت گیرد تا نیاز یا عدم نیاز به پیک کولر را برای طرح سیستم خنک کن نیروگاه سیکل ترکیبی مشخص نماید . در این راستا با برآورد مجموع هزینه های سرمایه گذاری لازم برای اضافه کردن پیک کولرها به سیستم و هزینه های بهره برداری و مقایسه آنها با درآمدهای حاصله در اثر کوچک شدن برج و اضافه تولید ناشی از وجود پیک کولرها، نتیجه گیری لازم صورت می گیرد .