سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی آشنایی با فناوریهای روز در زمینه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدهادی پاشایی – دکترای مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
جابر مهدی نژاد گرجی – کاشناسی ارشدمکانیک
مجتبی قدیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک
حامد داداشپورکلیجی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

چکیده:

امروزه بهینه سازی قطعات و سازه ها بسیار مورد توجه مهندسین و محققین بوده است و استفادها ز روشهای مختلف بهینه سازی جهت بهبود کیفیت محصول از اهمیت ویژه ای برخوردار است شاتون به عنوان یکیا ز اجزای اصلی موتور در دورهای بالا تحت ار نیروهای دینامیکی بزرگی کار می کند که این نیروها اثر نامطلوبی روی ارامش حرکتی مئنور راندمان موتور و عمر اجزا دارند کاهش جرم شاتون می تواند تا حدود ی مقدار این نیروهای دینامیکی را کاهش داده و در نتیجه باعث عملکرد بهتر موتور گردد. دراین مطالعه هدف از بهینه سازی کاهش جرم شاتون بوده است اینکاهش جرم شاتون بصورتی انجام شده است که نه تنها باعث کاهش استحکام قطعه نشده بلکه مقاومت آن را افزایش داده است برای انجام کار بهینه سازی ابتدا شاتون اصلی با استفاده از نرم افزار SolidWorks با دقت بالایی مدل سازی شده و با نرم افزار ANSYS مورد انالیز قرارگرفته است