سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد رضا جعفری نصر – شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی تهران
مجید عمیدپور – گروه سیستمهای انرژی دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین ط
روزبه سالاری – گروه سیستمهای انرژی دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین ط

چکیده:

امروزه فشار ها و قوانین زیست محیطی در جهت تولید سوخت سبز، به پالایشگران دیکته می کند تا ترکیبات نامطلوب را از سوخت های حمل و نقل خارج سازند که این امر، از طریق عملیات هیدروپروسسینگ صورت پذیر است. بنابر این دست یابی به مشخصه های جدید بدان معناست که مصرف هیدروژن در پالایشگاه های نفت افزایش یافته است. بنابر این برای تامین سطوح مختلف نیاز، پالایشگاه ها عملیات خود را بهینه سازی کرده و همچنین با مد نظر قرار دادن محدودیت های سرمایه گذاری، بازیافت هیدروژن در سطح گسترده ای آغاز کرده اند. در این مقاله ابتدا به معرفی و آشنائی با واحد ها و فرآیند های موجود در شبکه توزیع هیدروژن پرداخته می شود. سپس با مد نظر قرار دادن یک مورد مطالعاتی مناسب، شبکه هیدروژن پالایشگاه مورد نظر تحلیل می شود، سپس با استفاده از نرم افزار REFOPT[1] ، شبکه موجود شبیه سازی و سرانجام بهینه سازی می شود.