سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا اکبری –
محمدجواد عامری –
سینا خوارزمی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در صد سال اخیر فرآیند لایه شکافی با اسید یکی از روش های موثر در انگیزش چاه های نفت و گاز در دنیا بوده است. در این فرآیند با ایجاد شکاف و تزریق اسید، دبی تولیدی چاه افزایش پیدا می کند. قابلیت هدایت شکاف یکی از پارامترهای بسیار مهم در این فرآیند می باشد که پیش بینی دقیق آن در موفقیت فرآیند لایه شکافی اهمیت ویژه ای دارد. به منظور پیش بینی این متغیر، مدل های مختلفی تا به امروز ارائه گردیده است. در مدل های ارائه شده پارامترهای موثر بر قابلیت هدایت شکاف لحاظ شده و بر حسب آنها روابطی نیز ارائه گردیده است. مدل نیرود و کراک و نصرالدین از جمله مدل های پر کاربرد جهت پیش بینی هدایتپذیری شکاف هستند که از لحاظ در نظر گرفتن پارامترهای موثر به یکدیگر شباهت دارند اما باید توجه داشت که این دو مدل بر حسب نوع سنگ های مختلف روابط متفاوت ارائه کرده اند. در این مقاله سعی شده است که با استفاده از الگوریتم ژنتیک ضرایب این روابط بهینه شود و دقت آنها افزایش یابد